referat fra ekstraordinær generalforsamling 31 august 2014

 

 

Dagsorden:

 

  1. Beslutning om vejbump

 

  1. Beslutning om vejbredde

 

Dirigent: Dan Jønsson, have 71, valgt

Der er i alt 61 fremmødte medlemmer.

 

Formandens velkomst.

Ja denne gang vil jeg ikke sige så meget, men bare læse selve indkaldelsen op, da der står ganske godt beskrevet, hvad vi skal beslutte i dag:

 

Beslutning vdr vejbump:

I det oprindelige til bud har NCC inkluderet 12 små vejbump, der minder om vores nuværende. Bestyrelsen mener, at det for at sænke farten vil være hensigtsmæssigt i stedet at lave 6 længere vejbump a la dem, der findes på Digevej. Denne ændring vil fordyre vejprojektet med 65.000 excl moms. Denne ændring er der taget højde for i det allerede planlagte lån, hvorfor beboerne ikke skal betale yderligere.

 

Der skal stemmes om følgende to forslag:

Forslag 1 : Foreningen får 2 x 12 vejbump udformet som 2 forskudte vejbump, som opført i det oprindelige tilbud.

 

Forslag 2 : Foreningen får 6 bump a la dem, der er på Digevej, til en merpris i alt på kr 65.000,- excl moms.

 

John have 4: Jeg vil bare sige at de korte vejbump ødelægger bilerne på sigt, de lange er meget bedre.

Christine have 113 : Hvor skal de 6 bump være?

Bestyrelsen: 2 bump på stykket med ulige numre før festpladsen og 1 på stykket efter pladsen – tilsvarende 1 og 2 bump på stykket med lige numre.

Det er muligt at købe flere bump, hvis det senere viser sig at blive nødvendigt.

 

Gerda have 96: Er det bump nok ?

Bestyrelsen: Vi får af vide både fra NCC og COWI at det er nok, men som sagt vi kan sætte ekstra bump op, hvis det viser sig vi starter med for få bump.

 

Helle 74: Kan de integrerede bump laves forskudt ?

Bestyrelsen: De integrerede bump fylder hele vejen, som et skildpaddeskjold, der ligger ovenpå vejen, så de kan ikke lægges forskudt.

 

Helle have 97: Jeg har talt med HF Sundbyvester om deres bump, deres vejkanter og deres asfalt, og de fortæller at de forskudte bump er gode, men chauffører får ondt i ryggen, og at der er lagt sag an mod dem. Asfalt bump med hul i midten er ikke gode. De har 30 cm i hver side af vejen, hvor der ikke er lagt asfalt af hensyn til hækkene.  Regn og skidt fra biler løber i ned i bedene langs vejen og ikke i hække. De må gerne hver især sætte blomster, men ikke noget der vokser ind under asfalten. De har ikke problemer med ukrudt for de har et ukrudtsudvalg, der sørger for at tage fat i dem, der ikke holder deres stykke vej fri for ukrudt. Deres ”nye” asfalt har ligget i 5 år og fejler ikke noget, den gamle asfalt er gravet op flere gange og ser derfor ikke så pæn ud længere.

Viksi have 120: De bløde bump bedre for vintervedligeholdelse. Vil bumpene kunne holde til tung trafik, eller vil de knække ?

Bestyrelsen: Vores rådgiver råder os til at få en smal vej med bløde bump vel vidende at der skal køre tung trafik. NCC rådgiver ligesådan.

 

Birgit have111. Jeg synes også at hele bump er de bedste – du sætter farten mere ned.

Gertie have 91 De små bump er dårlige for Vagns køretøj, de store bløde er meget bedre.
Preben have 36 Er vi sikker på at det er lovligt med bump hele vejen over ?

Bestyrelsen: Det har vi tjekket med vores rådgiver og Ja det er lovligt.

Arvi have 116 Store bump er mere skånsomme for cykler og handikapcykler.

 

Tommy have 115:  Jeg bor som den første og jeg synes det er vigtigt at vi vælger de rigtige bump. Jeg synes vi skal have bump helt i starten af foreningen og gerne mange flere bump. Jeg er ikke overbevist om at de bløde bump er gode nok kan vi få prøvebump.

 Bestyrelsen: Vi er blevet rådgivet om, at 6 skulle være nok. Vi har vendt de 6 bump med COWI og NCC begge mener det er nok til den længde vej vi har. Vi kan få lagt flere bump, hvis det senere viser sig nødvendigt.

Morten have 83: vi kunne også sætte to bump af dem vi har i forvejen helt oppe ved indgangen. Disse bump skulle være nok til at nedsætte hastigheden

 

Gerda have 96: Hvilke bump tager bedst hastigheden? Jeg synes det ser rodet ud med blandede bump i HF Sundbyvester.

Morten have 83 De bløde bump bliver dimensioneret så hastigheden sættes ned.

 

Nina hvae 39 Jeg tror ikke bumpene vil hjælpe. Lige nu er vejene så dårlige at man ikke burde kunne køre stærkt, men det sker alligevel. Man skal nok påvirke dem, der sidder bag rattet.

 

Ved afstemningen var der

15 stemmer for forslag 1 og 44 stemmer for forslag 2

2 stemte blankt

 

2 Beslutning vdr. vejbredde

I tilbud og kontraktudkast fra NCC er asfaltbredden planlagt til 3,5 m, da et giver mulighed for afvanding og grønne planter i kanten af vejen i stil med den måde Sundbyvester har lavet deres veje på. Flere medlemmer mener dog, at der bør asfalteres i hele vejens bredde p 4 meter. Denne ændring vil fordyre vejprojektet med 200.000,- excl moms. Såfremt der stemmes ja til asfaltbredde på 4 m, vil udgiften pr andel derfor stige fra 10.000 kr til 12.000 kr. Der vil i begge løsninger asfalteres ved alle indgange og indkørsler.

 

Birgit have 111. Jeg synes vejen skal være så bred som mulig af hensyn til den tunge trafik, afvanding kan vi selv stå for det i vores egne haver.

 

Helle have 67. Jeg synes det er vigtigt med mest mulig afvanding. Det må være i tidens ånd der er mest mulig afvanding, det er nok desværre ikke sidste gang vi har haft skybrud

John have 4. Jeg er sikker på at ukrudt ikke vil blive fjernet og kanterne vil blive kørt i stykker af renovationsbiler og anden tung trafik, hvis vejen kun bliver 3,5 m

 

 Gertie have 91 Jeg synes ikke det er godt med planter i vejsiden, hvis vejen er smal for folk holder ikke ukrudt væk.

Arvi have 116. Nogen af os har problemer med vand i haverne og vi ønsker os alle muligheder for at få afvandet før vandet når ind til huset. 3,5 m vej er rigelig bred når vi kun skal køre i en retning.

Tom have 111. Problemet med den smalle vej er at affaldsbilen kører fra den ene til den anden side og han skal nok få knækket asfalten i siderne, hvis vejen er smal.

Michael have106 Hvis vejen bliver 3,5 m kunne man så vælge at plante ens planter hele vejen ned.

Solveig have 28. Jeg tror ikke 20 cm mere eller mindre i siderne gør en forskel for de folk der ikke gider luge ukrudt, men man kan med fordel lægge barkflis, nødde sten eller trædetimian. Jeg vil gerne melde mig til et udvalg som går rundt og beder folk holde ukrudt væk det er jeg vant til det fra en anden haveforening. Det vil være en god social og samtidig smuk løsning.

 

Tommy have 115: I det oprindelige materiale var det en vej på 4m. Der er ikke styr på hækkene i Sundbyvester og det ser ikke pænt ud – vi er luddovne her i foreningenog hvis vi lægger asfalt helt ud så får vi ikke problemer med at holde siderne fri for ukrudt.

 

Alex have 13. Jeg synes det er hyggeligere og flottere med en smal vej. På Bornholm kører traktorer meget langt ude i siden og der knækker asfalten ikke.

Morten have 83. jeg synes blomster i siderne er flottere. Efterhånden bygger vi veje for biler og ikke for mennesker og det er en skam. En smallere vej kan også i sig selv virke hastighedsbegrænsende.

Fie have 44. Jeg synes også vi skal tænke på vand i haverne og at det er mange penge nogle medlemmer.

Elisabeth have 81. Jeg er for 3,5 m for hvad sker der med rødderne på hækkene, hvis vi skal have 4 m? Vi bør også tage imod al den afvanding vi kan få. Desuden synes jeg 200.000,- er dyrt for så lidt asfalt. Og så vil jeg lige minde om, at det ikke er i dag vi skal tage stilling til hvad der eventuelt skal være på de sidste 25 cm.

Birgit have 57. Jeg vil kunne skifte mening fra 4 til 3,5 m hvis vi kan blive enige om en ensartet belægning/beplantning. Hække skal jo plantes inde på grunden, så det er ikke noget problem.

Dorte have 6 det er svært for mange store biler at komme rundt oppe i svinget, bliver det ikke vanskeligere hvis vejen kun bliver 3,5 m.

Bestyrelsen:I begge hjørner er der indkørsler så der bliver asfalteret rundt i svingene

 

Bestyrelsen: Det står i vores vedtægter at hække skal klippes og ukrudt fjernes af de enkelte medlemmer. Det er generalforsamlingen, der beslutter hvad der eventuelt skal plantes og hvordan det skal holdes.

 

Beslutning om vejbredde:

Forslag 1 : Vi udlægger som i tilbud og kontraktudkast fra NCC en asfaltbredde på 3,5 m, med en kant ind til hæk med mulighed for afvanding.

38 stemmer for

 

Forslag 2 : Vi udlægger en asfaltbredde fra skel til skel, omkring 4 m, til en merpris på 200.000,- excl moms.

21 stemmer for

2 blanke

 

Bestyrelsen: Tak for en god debat, vi går nu videre med en vejbredde på 3,5 m og i alt 6 bump. Vi kan så på kommende generalforsamlinger beslutte hvilken beplantning, der eventuelt skal være i vejsiderne.

Refrat fra generalforsamling 29 september 2014

Dagsorden:

 

  1. Formandens velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Protokol og formandsberetning
  4. Foreningens regnskaber
  5. Forslag
  6. Valg i henhold til vedtægter
  1. 7.    Eventuelt

 

 

1. Morten bød velkommen og tkakede for det flotte fremmøde. Der var i alt 45 medlemmer.

 

2. Valg af dirigent

 Birgit have 111, blev valgt.

 

3. Formandsberetning

Kære alle,

I 2002 beslutte Københavns Kommunes Bygge- og Teknikudvalg, at der skulle igangsættes lokalplanarbejde for 11 kolonihaveområder i Københavns Kommune, der manglede at få udarbejdet en lokalplan, så de kunne lovliggøres som helårsbeboelse. Engvang var den næstsidste haveforening. I denne uge sætter vi et punktum for arbejdet, når NCC efter planen lægger den sidste asfalt og laver det sidste vejbump.

Hverken foreningens beboere, den daværende eller den nuværende bestyrelse havde eller kunnet have forudsagt, hvilket kæmpearbejde og over hvor lang tid, der foran dem. Jeg nævner i flæng ord som lodinddelingsplaner, brandsikringsplan, byggetilladelser, vandledninger, elmaster og ikke mindst asfaltbelægninger.

Det har trukket enorme veksler – både på beboernes tålmodighed og på de forskellige bestyrelsers tid og kræfter. Havde vi vidst, hvad vi ved i dag, havde vi naturligvis gjort en masse anderledes, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at der engang imellem er taget omveje og en gang imellem er begået fejl, men sådan er det altid, når man begiver sig ud i ukendt land. 

Trods nogle skrammer hist og her, synes jeg dog, at vi som forening bør være særdeles tilfredse, og jeg vil i hvert fald gerne benytte lejligheden til at takke både beboere og i særdeleshed bestyrelsesmedlemmerne for en enorm indsats. I har på skift lagt jer forrest i feltet og trukket os igennem, hvad enten det var stiv kuling eller det øsede ned. Vi skylder en stor tak til de mennesker, der mere eller mindre frivilligt har trukket os gennem de sidste 14 år.

En af de ting, vi har skubbet foran siden dengang, og som både vi og den gamle bestyrelse havde lovet at finde løsningen – er kloakproblematikken. Ca. 1/5 af grundene i foreningen blev i forbindelse med lokalplanen pålagt ikke at måtte bygge oven på de kloakledninger, der løber på tværs af vores forening. En vanskelig sag, da den har store konsekvenser for flere beboere. En tidligere rapport fra Rambøll viste, at det ville koste foreningen 8-10 millioner kroner at omlægge kloakkerne.

Vi havde som bestyrelse sagt, at vi ville tage fat på sagen igen, så snart vi var færdige med vejene, men vi blev desværre overhalet af virkeligheden, da foreningen i foråret blev truet med sagsanlæg fra to af de ramte andele. Gudskelov fik vi fat i en meget dygtig advokat, der også har hjulpet andre foreninger i vores område med svære sager. Og da han ikke med sikkerhed kunne sige, at foreningen ville vinde sagen, foreslog han, at vi i stedet for prøvede at løse problemet.

Der har derfor igen været holdt mødet med både Københavns Kommune og HOFOR. Men denne gang havde vi allieret os med en der talte det rigtige sprog. Og selvom der ikke er sat punktum i sagen endnu, har vores advokat antyder, at der inden længe er en løsning på problemet, der formentlig betyder, at byggerier må reetableres ovenpå kloakken. I skal naturligvis nok får besked, når det sidste punktum er sat i sagen. Men der er grund til optimisme, og selvom det har kostet foreningen en del i advokathonorar, som I kan se af regnskabet, så er det intet imod, hvad en omlægning eller en stribe af sagsanlæg kunne have kostet. 

Og vigtigst af alt har vi levet op til det vi har lovet – nemlig som forening at hjælpe de over 20 andele, der blev ramt.

Det er fællesskab. Og det er det, vi nu som bestyrelse vil sætte fokus på. Der er ikke flere store projekter, der skal administreres. Så nu rammer hverdagen. Og det er en hverdag, hvor vi tror på, at vi skal gøre en ekstra stor indsats for fællesskab, så vi kan få klinket nogle af de skår, de mange projekter, måtte have skabt.

Derfor er det utrolig glædeligt, at en række beboere har taget initiativ til Engvangs egen madklub, hvor vi mødes hver måned til fællesspisning og hygge. Det er af uvurderlig betydning for vores forening, så tusind tak til Gerda have 96, Annette have 85, Anette have 68  og Anni have 114  for det initiativ.

Og så har vi også en Festpladsudvalg, der er i fuld gang med at gennemtænke, hvordan fremtidens plads skal se ud. Med Lise i spidsen har der allerede været holdt flere gode og konstruktive møder, og jeg ved at udvalget barsler med et forslag inden længe. Det bliver spændende.

Endelig er det tid for den årlige kåring af året have. I år var der igen tæt løb, men det blev have 32, der løb med sejren. Må vi se en repræsentant for have 32  heroppe.

 

Spørgsmål til formandens beretning :

 

Sys have 31 Kan vi ikke starte hver generalforsamling med at godkende referatet fra sidste generalforsamling ?

Bestyrelsen; Jo det er da en god ide.

Lise have 108: Jeg vil bare lige oplyse om, at festpladsudvalget afventer et møde med kommunen, hvor det skal klarlægges hvad vi må gøre med festpladsen uden at komme i konflikt med lokalplanen. Vi kommer med forslag når vi ved præcist hvilke rammer vi har.

 

4.

Helle orienterede om foreningens økonomi for første halvår af 2014.

 

John have 4; Hvorfor laver man ½ års budgetter ?

Arne have  85Vi har førhen haft regnskaber for 1 år af gangen og ændrede det til regnskab for 1 år af gangen, men med en halvårlig orientering.

Viksi have 120; Hvordan endte det med den rådgivning vi synes var dårlig fra COWI

Julie, bestyrelsen; Vi fik ny rådgiver fra COWI med meget kort varsel – han er meget effektiv og erfaren. Vi har fået en regning for den første rådgiver på 27.000,- excl moms som stadig er til forhandling.

 

Birthe have 53: får vi de bump vi har bestilt ?

Julie, bestyrelsen: Ja og nu vi er ved bump så siger vores nye rådgiver at vi i virkeligheden bør have bump for hver 30-50 meter, så vi i alt burde have 10 bump på hver vej. Vi skal nok sætte ind på flere fronter, hvor vi skal skilte med både 10 km i timen og legende børn. Jeg ved at det er noget, der er mange der bekymrer sig om og det vil være rart, hvis der kunne blive nedsat en gruppe, der kunne tage sig af hastighedsbegrænsningen i foreningen.

Gerda have 96; kan vi ikke få nogle penge for den dårlige rådgivning vi har fået mht til bump. Den første rådgiver sagde jo at tre bump var nok og det er jo det vi har stemt udfra.

Viksi have 120; Vi kan først få erstatning når vi har lidt et tab og da vi ikke har lagt bump og haft en udgift kan vi ikke få penge retur.

Elisabeth, bestyrelsen; Vi har nogle bump fra sidst som vi måske kan bruge. Vi forhandler med COWI om hvor lidt vi kan betale for den første rådgiver.

 

Randi have 33; Jeg kan se at vi ikke har så mange penge i foreningen. Skal vi ikke som andelsforening have en egenkapital på 500.000,-

Bestyrelsen; Så vidt vi ved er vi ikke forpligtet til at have en egenkapital.

 

Birte have 53; hvor mange penge skal vi låne i alt til asfalten ?

 

Bestyrelsen: Vejen betales på følgende måde; 700.000,- kommer fra de medlemmer der hver har betalt 10.000,- og desuden optager foreningen et lån på 400.000,-. De medlemmer, der ikke betaler 10.000,- betaler 150,- om måneden indtil lånet på 400.000,- og tilhørende renter, er betalt ud. De udgifter der er derudover tages fra vejfonden. Det lån foreningen optager på 400.000,- skal således udelukkende bruges til at betale vejen og skal ikke dække andre udgifter.

 

De ekstra regninger, der kommer nu hvor der har vist sig et hul på udkørselsgangen og stophanerne, bliver taget fra vejfonden.

 

5 Indkomne forslag

 

5.1

 

Vi fremsætter et forslag om vægtbegrænsning på akseltryk for lastbiler, der skal benytte stierne i haveforeningen eller evt. totalvægt. Det må være i alles interesse at vi passer på den nye vej.

Tom og Birgit, Have 111

 

Dorthe have 10; Jeg synes ikke vi skal vedtage det. Jeg synes det er godt at der kan bygges nyt og nybyggeri kræver store maskiner, så jeg synes ikke vi skal begrænse det.

Tom have 111; Jeg er bange for at vi kan bruge en million om ikke mange år til at bygge en ny vej.

Birgit have 111; de tunge biler ødelægger vejene og vi kan jo se hvor mange penge vi har brugt på at reparere vejen nu.

John have 4; Jeg gad nok se den håndværker, der vil støbe et fundament i hånden.

Viksi have 120; Det kan have nogle konsekvenser, vi ikke kan overskue nu, hvis vi begrænser kørslen.

Birthe have 53; Hvem skal administrere det ?

Birgit have 111; Vi tænker man kan sætte et skilt op og så søge dispensation hvis der er omstændigheder, der gør det er nødvendigt at køre ind med større biler.

Arne have 85; det er ikke lastbilerne der er problemet det er når de sætter støtte foden ned problemerne opstår. Vi skal hole øje med støtte fødderne, de laver huller i vejen.

 

33 stemte imod forslaget: 7 stemte for. 5 blanke.

 

5.2

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen foreslår at vi går tilbage til den gamle model, med hensyn til afregning af årets vandforbrug, således at de medlemmer, der ved årets afslutning har indbetalt for meget aconto til vand i forhold til forbrug, får overskydende beløb overført til deres bankkonto, og de, der har forbrugt mere indbetaler det skyldige beløb til foreningens konto som et engangsbeløb. Administrator anbefaler det , og kasseren støtter op om det.

Stemte for 43, 1 stemmer imod. 1 blank stemme.

5.3

Forslag om aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmer får i øjeblikket et mindre beløb for deres arbejde. Dette beløb er ikke blevet ændret siden 1998. Jeg foreslår at beløbet fordobles og at det derefter justeres automatisk en gang om året, så det følger den gennemsnitlige lønudvikling.

 

Dan Jønsson have 71

 

Forslaget trækkes – jeg har talt med vores revisorer om det og de vil gerne være med til at fremsende et nyt forslag næste gang.

 

5.4

 

Jeg foreslår at bestyrelsesmedlemmer der yder et stykke arbejde, der kun kan udføres udenfor timerne for det almindelige, kan få løn for timerne. Timeløn bør gives når bestyrelsesmedlemmerne skal tage fri fra deres almindelige arbejde for at udføre bestyrelsesarbejde. Timelønnen bør være som havemandens.

Dan Jønsson have 71

 

 

Dan Jønsson have 71 Det vender jeg også tilbage med næste gang.

Julie have 92 Jeg synes at næste gang der skal arbejdes med et større projekt, så kan der nedsættes en ramme, så folk kan aflønnes indenfor rammen.

Dorte have 105 Det skal vel også være sådan at alle foreningens medlemmer skal inviteres til at være med ?

Gerda have 96, Ja,  jeg synes også bestyrelsen skal indkalde andre medlemmer når der skal udføres store projekter.

Dorte have 10; Det gør de tit, men der er ingen, der melder sig.

 

5.5

 

I forbindelse med asfaltering af vejene i Engvang, foreslår jeg, at er i vejsiderne bliver lavet en ensartet afdækning med f.eks barkflis eller nøddesten eller ensartet beplantning (f.eks trædebregner el. lign. )

Dels vil et se pænt ud, at der er en gennemgående afslutning på asfalten ind til hækkene på hele vejen. Dels vil det hjælpe med at holde ukrudtet nede og fungere som regn-bed fra det vand som løber væk fra vejen.

Såfremt er stemmes ja til forslaget om ensartet ”afkantning”;

Generalforsamlingen beslutter hvilken type af afdækning der skal lægges på. Evt, afsættes et rådighedsbeløb så der kan laves en hurtig afstemning, når der ligger et prisforslag klar.

 

Lise have 108; Løse sten, barkflis og andre løse genstande vil vi blive trætte af fordi det bliver rodet op og lander på vejen og i haverne.

Solveig have 28: jeg trækker den del af forslaget tilbage, der handler om løst materiale, så det drejer sig om, at få en ensartet grøn afkantning.

Birgit have 111, vi har altid haft råderet over den halve meter udenfor ens lod, så jeg kan ikke se at nogen skal bestemme hvad der skal gro der.

Morten have 83; Alt der ligger udenfor ens hegn er fællesareal og så synes jeg vi skal holde arbejdsdage hvor vi kan plante og luge ukrudt.

Lise have 108; Jeg synes bare det skal afsluttes pænt.

Arne have 85; jeg synes det er for tidligt at tage beslutning om afslutning på vejen kan vi ikke vente et halvt eller et helt år.

Solveig have 28: jeg trækker forslaget.

 

 

Eventuelt;

Helle have 91; Jeg vil lige nævne at vi har en vedtægt, der siger, at hunde skal holdes i snor.

 

Solveig have 28: Det er snart Halloween og jeg synes at vi skal vise, at her må man komme ind og ” tigge” slik. Man kunne feks sætte et græskar eller et lys eller noget.

 

 

 

Valg i henhold til vedtægterne:

 

Følgende blev valgt:  

Kasserer/Bestyrelsesmedlem:                                          Helle Larsen, have 91

Bestyrelsesmedlem:                                                        Elisabeth Erland, have 81

Bestyrelsesmedlem:                                                        Arvi Rehm Posin,  have 116

Bestyrelsessuppleant:                                                      Julie Køster have 92

Bestyrelsessuppleant:                                                      Arne Ytting have 85

Revisor:                                                                          Jesper Mølgaard, have 29

Revisorsuppleant:                                                           Randi Simoni, have 33

                                                                

                     

 

 

Orientering om vejprojekt
 
COWI Consult har nu færdigudarbejdet udbudsmaterialet til vores vejprojekt og sender det mandag i udbud hos mindst 3 mulige entreprenører. 
 
Tidsplanen er som følger:
 

27. maj              COWI leverer udbudsbrev til Haveforeningens godkendelse.

2. juni                 Haveforeningen melder tilbage om udbudsmaterialet er OK.

3. juni                 Udbudsmateriale udsendes til udvalgte entreprenører.

20. juni              Frist for aflevering af tilbud

23. juni              COWI vurderer de afgivne tilbud og afgiver indstilling til Haveforeningen

 

Slutningen af  juni              Ekstraordinær generalforsamling, hvor vejprojektet endelig besluttes.

 

Herefter går arbejdet planmæssigt i gang i august måned.

 

Lige nu arbejdes der på følgende 2 løsningsforslag:

 

 

 

1. Asfalt

Der udlægges 50 mm asfaltbærelag og 30 mm asfaltslidlag ovenpå den resterende, eksisterende grusbelægning. Der etableres 24 vejbump.

Overslagspris: 1,267 mio kroner.

 

2. Betonbelægninssten

Der udlægges SF-sten med tykkelse 80 mm ovenpå 50 mm brolæggergrus ovenpå den resterende, eksisterende grusbelægning. Der etableres kantsten i begge vejsider. Der etableres 24 vejbump.

Overslagspris: 1,587 mio kroner.

 

Disse to alternativer har samme belægning overalt. Det vil sige, at plads og veje har samme belægning. Såfremt pladsen skal belægges anderledes, forhandles denne løsning med den valgte entreprenør.

 

Mvh

Bestyrelsen